Vakantiedagen berekenen tool

Bij HB personeel krijgen wij vaak de vraag hoe men hun vakantiedagen of uren kan berekenen. Om deze reden hebben we besloten om hier een eenvoudige formule voor te creëren. Deze tool is gebaseerd op het wettelijk minimum aantal uren verlof waar je als werknemer recht op hebt. Het kan dus zijn dat het werkelijke aantal uren hoger zal uitvallen. Overleg in jouw geval met je werkgever of HR of dit voor jou van toepassing is.

Vakantiedagen/uren berekenen

De Vakantiedagen Berekenaar is een handige tool waarmee je snel en eenvoudig jouw vakantiedagen per jaar kunt berekenen op basis van het aantal uur dat je per week werkt. Of je nu een werkgever bent die de vakantiedagen van medewerkers wil berekenen of een werknemer die zijn/haar eigen vakantiedagen wil bijhouden, deze tool kan je helpen om een schatting te maken van het aantal vakantiedagen dat je kunt verwachten.

Hoe dien je de tool te gebruiken?

De tool is ingesteld op het wettelijke aantal vakantiedagen én vakantie uren op basis van een 8-urige werkdag.

Deze tool is gebaseerd op een eenvoudige formule en kan afhangen van de specifieke regels en wetten in Nederland. Het wordt aanbevolen om de berekening te controleren op nauwkeurigheid en te zorgen dat deze voldoet aan de geldende wetgeving in jouw land of regio. Met deze tool kan je eenvoudig je vakantiedagen én vakantie uren berekenen. Wil je exact weten op hoeveel vakantiedagen je recht hebt? Raadpleeg dan de verantwoordelijke bij jou op het werk.

Vakantiedagen Berekenaar

Vakantiedagen BerekenaarIn Nederland is het wettelijke minimumaantal vakantiedagen vastgesteld op 4 keer de wekelijkse arbeidsduur. Aangezien je 40 uur per week werkt, wordt dit berekend als 4 x 40 uur = 160 uur per jaar, wat overeenkomt met 20 vakantiedagen op basis van een 8-urige werkdag (8 uur x 20 dagen = 160 uur).

Stel je werkt 40 uur per week dan heb je recht op 20 vakantiedagen per jaar én dus 160 vrije vakantie uren per jaar.

Stel je werkt 32 uur per per week dan heb je recht op 16 vakantiedagen per jaar én dus 128 vrije vakantie uren per jaar.

Bovenwettelijke vakantiedagen berekenen

Op je loonstrookje kan je vinden wat je daadwerkelijke vakantiedagen zijn. Vallen je daadwerkelijke vakantiedagen hoger uit dan de uitkomst in de calculator? Dan krijg je bovenop je wettelijke vrije dagen óók bovenwettelijke vakantiedagen. Wanneer je wilt weten hoeveel dit er zijn dan kan je het aantal vakantiedagen uit de calculator gebruiken en dit van je totaal aantal vakantiedagen aftrekken. Het aantal dagen dat overblijft zijn je bovenwettelijke vakantiedagen.

Wat houden bovenwettelijk vakantiedagen dan precies in?

Bovenwettelijke vakantiedagen, ook wel bekend als extra vakantiedagen, zijn vakantiedagen die bovenop de wettelijke minimumvakantiedagen komen. In veel landen, waaronder Nederland, zijn er wettelijke bepalingen die het minimumaantal vakantiedagen regelen waar werknemers recht op hebben. In Nederland is dit bijvoorbeeld vastgelegd in de Wet minimumvakantiebijslag (Wmv) en hebben werknemers recht op minimaal 4 keer het aantal gewerkte dagen per week aan vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen die een werkgever vrijwillig aanbiedt bovenop de wettelijke minimumvakantiedagen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan als onderdeel van een arbeidsovereenkomst, cao (collectieve arbeidsovereenkomst), of bedrijfsregeling. Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen kan variëren en is doorgaans afhankelijk van de afspraken tussen werkgever en werknemer. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vaak gunstiger dan de wettelijke vakantiedagen, omdat ze werknemers meer vrije dagen bieden om van hun verlof te genieten. Het is belangrijk om de afspraken over vakantiedagen, zowel wettelijk als bovenwettelijk, te raadplegen in de arbeidsovereenkomst, de cao of het bedrijfsreglement om te begrijpen welke vakantiedagen van toepassing zijn in een specifieke werksituatie.

Bel mij terug
© HB Personeel 2024
Ontwikkeld door Convident